Feminizovaná semena 2011-07-29

Feminizovaná semena

Feminizovaná semena jsou genetiky upravená semínka, ze kterých vzejde na 99,9 %? sami?í rostlina. Práv? sami?í rostlina je schopná vykvést a produkovat drogu - marihuanu. 

První feminizovaná semínka

B?hem let 1960 a 1970 za?ali první p?stitelé experimentovat s látkami pro podporu r?stu a genetickou zm?nu rostliny. K tomuto ú?elu byl využíván Kolchicin. Kolchicin je silný mutagen, který upravuje bun??nou strukturu a jejich d?lení bun?k. Práv? tento jedovatý alkaloid stál u zrodu feminizovaných semen.

V semínku se nachází sam?í i sami?í hormony - chromozomy. ?Kolchicin zvyšuje množství pohlavních chromozom? rostliny ve prosp?ch sami?ích. Tím také posiluje celou ?adu žádaných vlastností. P?i aplikaci látky bylo také pozorováno zvýšené množství THC a zlepšila se celková obranychopnost rostliny

 

Standardizovaná semena

B?žná nefeminizovaná semena obsahují chormozomy X a Y. Je tedy otázka, který chromozom bude v r?stové fázi dominantní a zda vyroste sam?í sami?í rostlina. Feminizovaná semena mají zvýšený obsah sami?ích chromozom?. Tyto chromozomy v semínku zna?n? p?evažují a je tedy jednodušší odhadnout zda vyroste práv? kvetoucí samice. Stále tady ale je pravd?podobnost, že by z feminizovaného semínka vyrostla sam?í rostlina. Tato pravd?pohodnost se ale blíží nule a je spíše teoretická - 0,01%?.